Oferta

Tłumaczenia pisemne m.in.:

 • dokumenty samochodowe,
 • akty notarialne,
 • pisma sądowe,
 • dokumenty szkolne,
 • dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego,
 • bilanse, rachunki i faktury,
 • dokumentacje techniczne, specyfikacje, instrukcje,
 • dokumentacje medyczne,
 • umowy, protokoły,
 • korespondencje handlowe i prywatne.

Tłumaczenia ustne m.in.:

 • rozmów telefonicznych
 • zgromadzeń wspólników
 • rozmów handlowych, zebrań, negocjacji, spotkań biznesowych
 • ślubów
 • przy podpisywaniu umów w Biurze Notarialnym
 • przy przesłuchaniu na Policji

Porady administracyjno-prawne na terenie NIEMIEC.

Przekazywanie i odbiór dokumentów:

 • e-mailem
 • pocztą
 • faksem
 • osobiście