Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – Świdnica

Jestem tłumaczem przysięgłym od roku 1981. Absolwentką Filologii Germańskiej Uniwersytetu Poznańskiego.
Dnia 05.12.2005 r. zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/4963/05. Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie.

Pragnę Państwu zaoferować tłumaczenie dokumentów, listów i korespondencji handlowej.
Pomogę Państwu podczas podpisywania aktów notarialnych, zawierania umów, podczas rozmów i negocjacji handlowych w kraju i za granicą.
Będę Państwu towarzyszyć wszędzie tam, gdzie moja pomoc językowa będzie niezbędna.
Udzielam również porad administracyjno-prawnych na terenie Niemiec oraz prowadzę rozmowy telefoniczne.
Powierzone mi przez Państwo tłumaczenia, wykonuję starannie i precyzyjnie, zawsze na czas, zachowując wierność oryginalnym tekstom.
Dla stałych klientów, proponuję atrakcyjne oferty cenowe.

Zapraszam do współpracy.